آرتــا تجــارت آرمـــه

انبارداری در مبدأ

انبارداری در مبدأ انبارداری در مبدأ، یکی از نیازهای اصلی بازرگانان در پروسه واردات می باشد. از این رو شرکت آرتا تجارت آرمه انبارداری در مبدا را جزء خدمات اصلی خود قرار داده است. شرکت ما با در اختیار داشتن انباری اختصاصی و مجزا، مخصوص بارهای هوایی و دریایی در گوانجو و ووهان، دبی و ترکیه، همچنین اختصاص انبار در شهرک صنعتی پرند تهران، این مزیت را برای مشتریان خود...
artatejarat